Trung tâm thông báo

Bảo Tiêu Thành

Long Môn Tiêu Cục nổi danh võ lâm, đã từng áp tiêu thành công cho rất nhiều bảo vật giá trị liên thành nên rất được nhân sĩ giang hồ kính trọng. Tuy nhiên, nghe nói gần đây việc làm ăn của tiêu cục ngày càng phát triển nhưng nhân lực lại chưa thể đáp ứng, vì thế để đảm bảo an toàn cho các chuyến tiêu, ông chủ Tiêu Cục quyết định tuyển mộ các hiệp khách chung tay bảo vệ tiêu xa.

1. Thời gian, địa điểm và cách thức diễn ra:

    • Thời gian vận tiêu đặc biệt: từ 19:45 đến 20:45 thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.
    • Thời gian vận tiêu hòa bình: từ 22:15 đến 23:50 thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.
    • Bản đồ áp dụng: Bảo Tiêu Thành
          • Bản đồ Bảo Tiêu Thành khi chết không rớt PK, không rớt kinh nghiệm, vật phẩm.
          • Bản đồ Bảo Tiêu Thành là bản đồ PK theo bang (khác bang là dứt).
          • Không có bang hội sẽ không thể lên map.
          • Thoát game sẽ được truyền tống về nơi lưu rương.
          • Nơi lưu rương Lâm An.

     • Cách thức di chuyển: 
      - Sử dụng Thần Hành Phù -> Bản Đồ Đặc Biệt -> Bảo Tiêu Thành -> Chọn cổng muốn đến (khi sử dụng auto VoLam2005, acc phụ sẽ tự tìm đến acc chính, và tự lên cổng gần nhất với acc chính theo đường chim bay)
      - Dùng chức năng tự đi THP của auto VoLam2005, chọn Bảo Tiêu Thành và cổng tương ứng sau đó bấm THP để auto tự đi tất cả các.

2. NPC và Vật Phẩm liên quan:

Hình Ảnh Diễn giải

Ông Chủ Tiêu Cục

    • Chức năng: 
          • Nhận Bảo Tiêu
          • Mua vật phẩm bổ trợ.
 

Tiêu Sư

    • Chức năng: 
          • Tiếp nhận Bảo Tiêu về đích. 
          • Trao thưởng vận tiêu thành công. 

Bảo Tiêu

   • Khi hộ tống Bảo Tiêu về đến Tiêu Sư sẽ được nhận thưởng. Khi nhận Bảo Tiêu sẽ tiêu hao 3 tiền đồng. Phần thưởng nhận được trong thời gian đặc biệt và hòa bình như sau:
                - Nếu vận tiêu trong thời gian đặc biệt khi trả tiêu sẽ nhận được 3 Vận Tiêu Nguyên Đơn và hoàn trả 3 tiền đồng.
                - Nếu vận tiêu trong thời gian hòa bình khi trả tiêu sẽ nhận được 2 Vận Tiêu Nguyên Đơn và KHÔNG được hoàn trả tiền đồng.
    • Mỗi ngày 1 nhân vật có thể vận tối đa 3 Bảo Tiêu thành công, tại 1 thời điểm trên bản đồ có thể xuất hiện 8 Bảo Tiêu.
    • Sau khi nhận Bảo Tiêu, nếu sau 10 phút Bảo Tiêu chưa về đến Tiêu Sư sẽ tự động biến mất, nhiệm vụ thất bại.
    • Sau khi nhận Bảo Tiêu, nếu Bảo Tiêu đứng im 1 chỗ sau 3 phút Bảo Tiêu sẽ tự động biến mất, nhiệm vụ thất bại.

Vận Tiêu Nguyên Đơn

    • Nhận được khi vận tiêu thành công.
    • Mỗi tuần sử dụng tối đa 12 Vận Tiêu Nguyên Đơn
    • Không thể giao dịch, không thể bày bán.
    • Sử dụng nhận ngay điểm kinh nghiệm theo công thức:
Điểm Kinh Nghiệm = (Level - 59) x 1.000.000
Ví dụ: Cấp 99 sử dụng sẽ nhận được: 40 triệu điểm kinh nghiệm/ viên.

Khí Huyết Phù

    • Mua tại Ông Chủ Tiêu Cục giá 1 tiền đồng/ vật phẩm
    • Sử dụng Bảo Tiêu của bản thân sẽ tăng 30% sinh lực tối đa

Gia Tốc Phù

    • Mua tại Ông Chủ Tiêu Cục giá 1 tiền đồng/ vật phẩm
    • Sử dụng Bảo Tiêu của bản thân sẽ tăng 100% tốc độ di chuyển.

Gia Huyết Phù

    • Mua tại Ông Chủ Tiêu Cục giá 1 tiền đồng/ vật phẩm
    • Sử dụng Bảo Tiêu của bản thân sẽ hồi 1.500.000 sinh lực sau 3 giây.

3. Mô tả tính năng:

    • Quá trình vận tiêu: chia ra 2 khoản thời gian đặc biệt và hòa bình như sau:
                - Nếu vận tiêu trong thời gian đặc biệt: Bảo Tiêu sẽ tự động di chuyển về đích và không thể bị tấn công
                - Nếu vận tiêu trong thời gian hòa bình: tiêu sẽ tự động di chuyển về đích và có thể bị tấn công

    • Cướp Tiêu: 
                - Để có thể công kích tiêu thì phải hạ được người hộ tiêu.
                - Khi hạ được Bảo Tiêu của đối thủ, sẽ rơi ra 3 tiền đồng, sau 20s nếu người kết thúc Bảo Tiêu không nhặt thì những người xung quanh có thể nhặt.