Trung tâm thông báo

Tống Kim

 

1. Điều kiện tham gia
    • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái đẳng cấp từ 80 trở lên.
    • Thời gian báo danh: 20h50 hằng ngày.
    • Chú ý trận 21h00:
              - Thời gian chờ: 10 phút.
              - Thời gian khai chiến: 21h00
              - Thời gian diễn ra: 60 phút.
              - Điểm tích lũy  x4 so với VNG
              - 1 IP chỉ có thể đi được 1 phe
              - Cấm post điểm dưới mọi hình thức - sẽ có GM giám sát và khóa account vi phạm.
              - Số nhân vật tối đa: Không giới hạn - Với máy chủ được đầu tư cực khủng, BQT sẽ không giới hạn quân số 2 phe và đảm bảo sẽ không lag.
 Lưu ý:

    • Khi đứng yên 120 giây trong hậu doanh hoặc chiến trường sẽ bị đuổi ra khỏi tính năng
    • Trong thời gian báo danh: Cần đăng ký tham gia tại NPC Mộ Binh Quan (Tống/Kim) để được phép tham gia.
              - Có thể chạy từ Tương Dương cổng bắc vào khu vực báo danh Tống Kim gặp Mộ Binh Quan.
              - Tại Đại Lý tọa độ 195/205 (Mộ Binh Quan - Tím) phe kim và 201/203 (Mộ Binh Quan - Vàng) phe Tống

Mộ Binh Quan (Vàng) - Phe Tống

Mộ Binh Quan (Tím) - Phe Kim


2. NPC & Vật phẩm liên quan

Hình Ảnh Ghi Chú

Tống Kim Chiêu Thư

  • Nguồn gốc: Bán tại tiệm Tạp Hóa ở thất đại thành thị giá 5.000 lượng /vật phẩm.
    • Tính chất: Giao dịch, bày bán, ném ra, không thể xếp chồng, rớt khi có PK. Cửa hàng 25 lượng.
    • Công dụng: Nhấp phải sử dụng, chọn phe báo danh Tống/Kim.

Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn (Đại) x 99

    • Có thể mua tại Quân Nhu Quan trong Tống Kim
    • Tổng số lượng bình Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn (Đại) có thể mua cả trong rương và hành trang tối đa là 99 bình. Hệ thống sẽ tự động trừ đi số lượng đang còn trong rương và hành trang để mua đủ số lượng 99 bình.
    • Giá bán: 3000 lượng/ bình
    • Công dụng:
           - Đồng thời hồi phục 5000 điểm sinh lực và nội lực.
           - Sử dụng ở mọi nơi trừ liên đấu và lôi đài công bình tử.

Lễ Bao Tống Kim

    • Nguồn gốc: 
          - Top 1-2-3 Tổng điểm: Mỗi hạng đc 3 Lễ Bao Tống Kim (Khóa , 7 ngày)
          - Top 1-2-3 Liên Trảm: mỗi hạng đc 3 Lễ Bao Tống Kim (Khóa , 7 ngày)
          - Top 1-2-3 PK: mỗi hạng đc 3 Lễ Bao Tống Kim (Khóa , 7 ngày)
          - Top 1-2-3 NPC : mỗi hạng đc 3 Lễ Bao Tống Kim (Khóa , 7 ngày)
          - Đại tướng nhận thêm 2 Lễ Bao Tống Kim (Khóa , 7 ngày).
          - Phó tướng nhận thêm 1 Lễ Bao Tống Kim(Khóa , 7 ngày).
    • Sử dụng nhận được các phần thưởng vô cùng quý giá (cuối bài)

Kim Hồn Nguyên Soái

    • Khi tham gia các trận TK 21 giờ hằng ngày: nếu nằm trong top 10 sẽ nhận được 1 Kim Hồn Nguyên Soái
    • 5 Kim Hồn Nguyên Soái đổi được 1 mặt nạ Nguyên Soái: Kĩ năng vốn có 1 cấp <HSD 5 ngày>
    • Không có HSD

Kim Hồn Phó Soái

    • Khi tham gia các trận TK 21 giờ hằng ngày: nếu nằm trong top 11-20 sẽ nhận được 1 Kim Hồn Phó Soái
    • Tổng số lượng (Kim Hồn Nguyên Soái + Kim Hồn Phó Soái)= 5, có thể đổi mặt nạ Phó Soái +500 Sinh Lực  <HSD 5 ngày>
    • Không có HSD
    • Vòng sáng Nguyên Soái: hiển thị vòng sáng khi mang mặt nạ Nguyên Soái (hiển thị ở mọi nơi)

Mặt nạ Nguyên Soái

    • 5 Kim Hồn Nguyên Soái đổi được 1 mặt nạ Nguyên Soái: Kĩ năng vốn có 1 cấp HSD 5 ngày + Vòng sáng ( KVNC chỉ có tác dụng trong Tống Kim).
    • Đổi tại Quân Nhu Quan.
    • Vòng sáng Phó Soái: hiển thị vòng sáng khi mang mặt nạ Phó Soái (hiển thị ở mọi nơi)

Mặt nạ Phó Soái

    • Tổng số lượng (Kim Hồn Nguyên Soái + Kim Hồn Phó Soái)= 5, có thể đổi mặt nạ Phó Soái +500 Sinh Lực  + Vòng sáng <HSD 5 ngày> ( mặt nạ +500 sinh lực chỉ có tác dụng trong Tống Kim)
    • Đổi tại Quân Nhu Quan.

Mộ Binh Quan

    • Vị trí:
           - Có thể chạy từ Tương Dương cổng bắc vào khu vực báo danh Tống Kim gặp Mộ Binh Quan.
           - Tại Đại Lý tọa độ 195/205 (Mộ Binh Quan - Tím) phe kim và 201/203 (Mộ Binh Quan - Vàng) phe Tống
    • Công dụng: Báo danh tham gia phe Tống/Kim.

Quân Nhu Quan

    • Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống/Kim.
    • Công dụng:
           - Đổi phần thưởng kinh nghiệm (tối đa 10.000 điểm tích lũy/ngày).
                    - Kinh nghiệm nhận được = (Level - 59) x 100 x số điểm đổi
                    - Ví dụ: cấp 99 khi đổi 10.000 điểm sẽ nhận được: (99-59) x 100 x 10.000= 40.000.000 exp
           - Kiểm tra điểm tích lũy.
           - Mua đạo cụ: thuốc lag,..

NPC Quân Nhu Chiến Trường

    • Vị trí: Khu vực hậu doanh chiến trường phe Tống/Kim.
    • Công dụng:
           - Mua nhanh Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn (full rương)
           - Bán dược phẩm.
           - Mua Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn (Đại) x 99

Lệnh Bài Tống Kim

    • Nguồn gốc: Đổi bằng 12.000 điểm tích lũy + 200 vạn tại Quân Nhu Quan
    • Công dụng:
           - Có thể giao dịch, bày bán
           - Sử dụng nhận được 10.000 điểm tích lũy Tống Kim
 

 

3. Cách thức báo danh và quy tắc thắng thua

Phe Tống Phe Kim

Đến phía Bắc thành Tương Dương báo danh

Biện Kinh -> Nam Chu Tiên Trấn báo danh

Hoặc sử dụng Tống Kim Chiêu Thư - chọn Tống

Hoặc sử dụng Tống Kim Chiêu Thư - chọn Kim

Đối thoại NPC Mộ Binh Quan để tham gia

Đối thoại NPC Mộ Binh Quan để tham gia

    • Hình thức thi đấu: Bảo Vệ Nguyên Soái, giao chiến trực tiếp, có NPC Quân lính hoặc Cừu Sát (không có NPC)
    • Sau thời gian báo danh 10 phút, chiến trường sẽ bắt đầu.
    • Thông qua việc đánh bại đối phương, NPC, hạ Nguyên Soái,... sẽ nhận được điểm tích lũy Tống Kim.
    • Phút 30 của trận đấu: Nguyên Soái của phe có tổng điểm tích lũy ít điểm hơn sẽ xuất hiện trước.
    • Phút 40 của trận đấu: Nguyên Soái của phe còn lại sẽ xuất hiện.
    • Thời gian đứng trong bản đồ Tống Kim quá 90 giây sẽ bị đưa ra bản đồ báo danh.
    • Sau khi hết thời gian thi đấu (sau 60 phút) sẽ xét các trường hợp thắng/thua như sau:
           -  Bảo vệ thành công Nguyên Soái và hạ gục Soái của đối phương: Chiến Thắng
           - Nguyên Soái cả 2 phe chưa bị hạ gục/đã bị hạ gục: Phe có tổng điểm tích lũy cao hơn giành chiến thắng.
           - Nguyên Soái 2 phe đều còn & điểm tích lũy bằng nhau: Kết quả Hòa
    • Khi Nguyên Soái bị tiêu diệt sẽ rơi ra 50 tiền đồng, không xếp chồng, quý nhân sĩ hãy lưu ý điều đặc biệt này nhé

4. Phần thưởng mở Lễ Bao Tống Kim:

    • Khi mở Lễ Bao Tống Kim sẽ có cơ hội nhận được 1 trong các phần thưởng sau:

Vật phẩm Vật phẩm Vật phẩm Vật phẩm
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (3 ngày) Tống Kim Nguyên Đơn Mảnh Trang Bị Định Quốc Mảnh Trang Bị An Bang
Thiết La Hán Lễ Bao Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế Hoa Tửu Thủy Tinh Các Loại Phúc Duyên Lộ Đồ phổ An Bang

5. Phần thưởng Kinh Nghiệm khi kết thúc trận:

    • Phe Thắng: 10.000.000 exp
    • Phe Thua: 5.000.000 exp
    • Hiệu Úy: 5.000.000 exp
    • Thống Lĩnh 10.000.000 exp
    • Phó Tướng: 20.000.000 exp
    • Đại Tướng: 30.000.000 exp

6. Phần thưởng tiền vạn cho Top 10 cao thủ dẫn đầu:

 Thứ Hạng   Phần Thưởng 
 Top 1 300 vạn
Top 2 200 vạn
Top 3 100 vạn
Top 4-10 50 vạn