Trung tâm thông báo

Boss Tiểu Hoàng Kim

Thân gửi chư sĩ võ lâm đồng đạo!! Chư vị nhân sĩ ngày đêm rèn luyện, thiết nghĩ cũng đã có phần tẻ nhạt khi không có mục tiêu để thể hiện sức mạnh của mình. Do đó Bổn Trang xin mang đến cho chư vị 1 số thách thức nho nhỏ trên bước đường bôn tẩu của mình, đó là các boss tiểu Hoàng Kim.


1. Thời gian và địa điểm xuất hiện:
 Địa điểm xuất hiện: Bao gồm 10 loại boss tiểu , thuộc 10 môn phái

    • Mỗi Boss đại diện cho 1 môn phái, nơi xuất hiện cũng là nơi thuộc môn phái của Boss. Ví dụ boss đường môn xuất hiện ở môn phái đường môn.

    • Xuất hiện tại các bản đồ Môn Phái. Sử dụng Thần Hành Phù di chuyển vào bản đồ Môn Phái.

 Giờ xuất hiện : 12:30 sẽ xuất hiện 10 Boss của 10 phái.

2. Phần thưởng khi tiêu diệt Boss:

 Phần thưởng kinh nghiệm nhận được khi kết thúc Boss:

    • Tổ đội kết thúc Boss nhận exp tương đương: Exp = (Level - 59) x 200.000/ Boss/ boss, xung quanh

    • Những cao thủ đứng quanh Boss khi Boss bị tiêu diệt nhận được Exp  = (Level - 59) x 100.000/ Boss/boss

 Phần thưởng vật phẩm có thể rơi khi boss bị tiêu diệt:

Bí Tịch Môn Phái  Võ Lâm Mật Tịch(Boss) 
 Tẩy Tủy Kinh (Boss)  Thủy Tinh Các Loại
Tín Vật Môn Phái Thiết La Hán
Phúc Duyên Lộ Bàn Nhược Tâm Kinh
Bách Quả Lộ Thư Đặc Xá

    • Bí Tịch Môn Phái:

              - Sẽ rơi đúng theo hệ phái của Boss (Boss Nga mi sẽ rơi Bí Tịch Nga Mi)

              - Mỗi nhân vật được sử dụng tối đa 15 cuốn bí tịch môn phái.

              - Sử dụng Bí Tịch Môn Phái sẽ nhận được 5 điểm tiềm năng.