Trung tâm thông báo

Bước Chân Trường Sơn

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là Ngày Giải Phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là ngày lễ đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền tay sai Đế Quốc Mỹ, là sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam, đưa nước ta vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và giải phóng đất nước.
Nhằm tưởng nhớ công ơn của cha ông chúng ta, BQT VLCTC 2005 xin gửi đến toàn thể quý vị chuỗi sự kiện Mừng Đại Lễ 30/4 với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Đại Lễ 30.04 Tấm Áo Chiến Sĩ Truy Tìm Phản Loạn Bước Chân TS

1. Thời gian diễn ra: Sau bảo trì định kỳ ngày 16/04 đến 23:59 ngày 30/04/2023.

2. NPC và vật phẩm liên quan: 

Hình Ảnh Diễn giải

NPC Đại Tướng Quân

  •  Vị trí: tại trung tâm Thất đại Thành Thị.
  •  Chức năng: 
     - Trao đổi các loại Mũ.
     - Bán Mũ Độc Lập
     - Đổi các loại Chiến Công Lệnh.

     - Tham gia sự kiện:
       • Mừng Đại Lễ 30/04
       • Tấm Áo Chiến Sĩ
       • Bước Chân Trường Sơn
     - Nhận thưởng mốc sự kiện.

Mảnh Tranh Hành Quân

  •   Nguồn gốc:
       - Sử dụng các loại Chiến Công Lệnh.
  •   Công dụng: sử dụng ghép Tranh Hành Quân tham gia sự kiện Bước Chân Trường Sơn.
       -  Khi ghép tranh thành công chắc chắn nhận được 10 Tấm Áo Chiến Sĩ và có thể nhận được các vật phẩm hiếm khác.
       - Hạn sử dụng: 23:59 phút ngày 30/04/2023

3. Nội dung sự kiện:

  •  Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi thu thập đủ 6 mảnh Tranh Hành Quân từ 1 đến 6, có thể mang 6 mảnh tranh đến NPC Đại Tướng Quân để tham gia sự kiện Bước Chân Trường Sơn.
  •  Ghép tranh thành công chắc chắn nhận được 10 Tấm Áo Chiến Sĩ, ngoài ra có cơ hội nhận thêm 1 trong các vật phẩm quý hiếm sau:

Vật Phẩm Vật Phẩm
Võ Lâm Mật Tịch Tín Vật Môn Phái
 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm      Mảnh Trang Bị Hiệp Cốt    
Mảnh Trang Bị Nhu Tình Tẩy Tủy Kinh