Trung tâm thông báo

Đại Hội Kinh Thư

Từ xưa đến nay, nghề giáo được coi là biểu tượng thiêng liêng, một nghề cao cả trong các nghề. Được coi là “khuôn vàng thước ngọc” của đạo đức, nhân cách để học trò học, noi theo thầy mà trở thành người có đức, có nhân, có tài để đứng ra giúp nước. Và Tôn Sư Trọng Đạo là một truyền thống quý báu của dân tộc, chúng ta cần phát huy và giữ gìn truyền thống ấy. Đây là một nét đẹp trong tâm hồn mỗi người, làm cho các mối quan hệ ngày càng trở nên gắn bó. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tham gia sự kiện trọng đại này, để cùng nhau mang về những phần thưởng vô cùng giá trị nhé !!

Tôn Sư Trọng Đạo Tìm Lại Kinh Thư Đại Hội Kinh Thư Vòng Quay May Mắn

1. Thời gian diễn ra: Sau bảo trì định kỳ ngày 19/11 đến 23:59 ngày 03/12/2023.

2. NPC và vật phẩm liên quan: 

Hình Ảnh Diễn giải

 

Ông Đồ

  •  Vị trí: tại trung tâm Thất đại Thành Thị.
  •  Chức năng: 
     - Bán bộ chữ Tôn - Trọng - Đạo: mỗi chữ 2 cái giá 1 tiền đồng
     - Tham gia sự kiện:
       • Tôn Sư Trọng Đạo
       • Đại Hội Kinh Thư
       • Vòng Quay May Mắn.

 Kinh Thư 

  •   Nguồn gốc:
       - Sử dụng Hộp Quà Tri Ân các loại
       - Tham gia sự kiện Tìm Lại Kinh Thư
       - Tham gia sự kiện Vòng Quay May Mắn
  •   Công dụng: Nộp tại NPC Ông Đồ để tích lũy đua top cho bang hội.
       - Khi nộp tại NPC Ông Đồ sẽ nhận được 20.000.000 điểm kinh nghiệm/ Kinh Thư .
       - Giới hạn nộp 3 cái/ ngày/ nhân vật.
       - Vào bang 36 giờ mới có thể nộp Kinh Thư

3. Nội dung sự kiện:

  •  Trong thời gian diễn ra sự kiện, mang Kinh Thư đến nộp tại NPC Ông Đồ để tăng số lượng Kinh Thư tích lũy cho bang hội.
  •  Khi nộp Kinh Thư sẽ nhận được 20.000.000 điểm kinh nghiệm/ Kinh Thư.
  •  Hạn chót nộp Kinh Thư là 23:59 này 03/12/2023, sau thời gian trên BQT không chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc còn Kinh Thư chưa nộp.
  •  Các bang hội tham gia sẽ nhận về phần thưởng tương ứng với thứ hạng của mình. Điều kiện thấp nhất để có thể nhận thưởng là 888 Kinh Thư. Tức để nhận được giải 1 hoặc 2 hoặc 3 thì bang hội đó ít nhất phải nộp 888 Kinh Thư.

  Thứ hạng của bang hội    Phần Thưởng 
 Hạng 1    •  1 Dây Chuyền An Bang Ngẫu Nhiên Thuộc Tính 
  •  10 Nhất Kỷ Càng Khôn Phù <3 ngày>
  •  800 Mật Lệnh tùy chọn loại & hệ.
  •  1 Phi Vân Đầu Đàn
  •  1 Chiếu Dạ Đầu Đàn
Hạng 2   •  1 Bộ Nhu Tình Ngẫu Nhiên Thuộc Tính
  •  10 Nhất Kỷ Càng Khôn Phù <3 ngày>
  •  800 Mật Lệnh tùy chọn loại & hệ.
  •  1 Chiếu Dạ Đầu Đàn
Hạng 3   •  1 set Định Quốc Ngẫu Nhiên Thuộc Tính
  •  10 Nhất Kỷ Càng Khôn Phù <3 ngày>
  •  600 Mật Lệnh tùy chọn loại & hệ.
Hạng 4   •  10 Nhất Kỷ Càng Khôn Phù <3 ngày>
  •  200 Mật Lệnh tùy chọn loại & hệ.