Trung tâm thông báo

Shop Tinh Túy

1. Thời gian và NPC áp dụng:

       • Sau bảo trì ngày 22/10/2023
       • Shop Tinh Túy sẽ mở tại Võ Lâm Truyền Nhân
       • Nguồn gốc điểm Tinh Túy: tại mỗi sự kiện khi dùng tối đa các loại vật phẩm sự kiện sẽ nhận được 500 điểm Tinh Túy.

2. Các vật phẩm tại Shop Tinh Túy:

 Vật Phẩm  Điểm Tinh Túy 
 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (3 ngày)  300
 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày)  600
Hoán Binh Thạch 600
Tăng Cấp Thạch 400
Giảm Cấp Thạch 400
Dị Dung Thạch 400
Tín Vật Môn Phái 1.000
 Set An Bang 15-25-25-25 (HSD 30 ngày) - Khóa  2.000
Set Định Quốc random (HSD 30 ngày) - Khóa 1.000
Hồng Ảnh Trầm Viên Vãn Túy 5.000
Hồng Ảnh Qua Kiếm Tây Phương 4.000
Hồng Ảnh Mục Túc Tương Vong 4.000
Hổng Ảnh Hồng Tụ Chiêu 3.000

        • Lưu ý:
- BQT sẽ không giải quyết những trường hợp mua nhầm vật phẩm, vì vậy quý nhân sĩ vui lòng thao tác cẩn thận khi tiến hành mua vật phẩm.
- Shop Tinh Túy sẽ còn cập nhật thêm 1 số trang bị mới theo lộ trình: Hồng Ảnh vĩnh viễn...
- Điểm tinh túy không thể chuyển từ account này sang account khác.