Sự kiện mừng Đại Lễ 30/04

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là Ngày Giải Phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là ngày lễ đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền tay sai Đế Quốc Mỹ, là sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam, đưa nước ta vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và giải phóng đất nước.
Nhằm tưởng nhớ công ơn của cha ông chúng ta, BQT VLCTC 2005 xin gửi đến toàn thể quý vị chuỗi sự kiện Mừng Đại Lễ 30/4 với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Đại Lễ 30.04 Tấm Áo Chiến Sĩ Truy Tìm Phản Loạn Bước Chân TS


1. Thời gian diễn ra: Sau bảo trì định kỳ ngày 16/04 đến 23:59 ngày 30/04/2023.

2. NPC và vật phẩm liên quan: 

Hình Ảnh Diễn giải

NPC Đại Tướng Quân

  •  Vị trí: tại trung tâm Thất đại Thành Thị.
  •  Chức năng: 
     - Trao đổi các loại Mũ.
     - Bán Mũ Độc Lập
     - Đổi các loại Chiến Công Lệnh.

     - Tham gia sự kiện:
       • Mừng Đại Lễ 30/04
       • Tấm Áo Chiến Sĩ
       • Bước Chân Trường Sơn
     - Nhận thưởng mốc sự kiện.

 

Mũ Tai Bèo

 

  •  Nguồn gốc: tiêu diệt quái sẽ rơi tại các bản đồ luyện công từ 8x trở lên.
  •  Sử dụng nhận 50.000 điểm kinh nghiệm có cộng dồn.
  •  Sử dụng tối đa 500 cái/ nhân vật.
  •  Dùng để đổi Mũ Hòa Bình và các loại Chiến Công Lệnh tại NPC Đại Tướng Quân
  •  Hạn sử dụng 23:59 30/04/2023.

Mũ Hòa Bình

  •  Nguồn gốc:
         - Tiêu diệt quái sẽ rơi tại các bản đồ luyện công từ 8x trở lên.
         - Dùng 2 Mũ Tai Bèo đổi lấy 1 Mũ Hòa Bình tại NPC Đại Tướng Quân.
  •  Sử dụng nhận 100.000 điểm kinh nghiệm có cộng dồn.
  •  Sử dụng tối đa 500 cái/ nhân vật.
  •  Dùng để đổi Mũ Tự Do và các loại Chiến Công Lệnh tại NPC Đại Tướng Quân
  •  Hạn sử dụng 23:59 30/04/2023.

Mũ Tự Do

  •  Nguồn gốc:
         - Tiêu diệt quái sẽ rơi tại các bản đồ luyện công từ 8x trở lên.
         - Dùng 2 Mũ Hòa Bình đổi lấy 1 Mũ Tự Do tại NPC Đại Tướng Quân.
  •  Sử dụng nhận 200.000 điểm kinh nghiệm có cộng dồn.
  •  Sử dụng tối đa 500 cái/ nhân vật.
  •  Dùng để đổi các loại Chiến Công Lệnh tại NPC Đại Tướng Quân
  •  Hạn sử dụng 23:59 30/04/2023.

Mũ Chiến Thắng

  •  Nguồn gốc: Tham gia Chiến Trường Tống Kim khi kết thúc trận sẽ nhận như sau:
         - Đại Tướng: 30 cái
         - Phó Tướng: 20 cái
         - Top 1 tổng điểm: 50 cái
         - Top 2 tổng điểm: 40 cái
         - Top 3 tổng điểm: 30 cái
         - Top 4-10 tổng điểm: 20 cái
         - Top 11-20 tổng điểm: 10 cái
         - Top 1 liên trảm: 30 cái
  •  Nguyên liệu để đổi Chiến Công Chiến Thắng tại NPC Đại Tướng Quân
  •  Hạn sử dụng 23:59 30/04/2023.

Mũ Hạnh Phúc

  •  Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động hằng ngày sẽ nhận như sau:
         - Tiêu diệt Boss Tiểu: 10 cái
         - Hoàn thành nhiệm vụ dã tẩu có tỉ lệ nhận 2 cái.
         - Tiêu diệt Boss Xanh
         - Vượt ải thành công nhận 10 cái
         - Sử dụng Quả Huy Hoàng nhận 2 cái
         - Tiêu diệt Bos Đại Hoàng Kim rơi 20 cái
         - Khi giao truy công lệnh nhận 10 cái.
  •  Nguyên liệu để đổi Chiến Công Hạnh Phúc tại NPC Đại Tướng Quân
  •  Hạn sử dụng 23:59 30/04/2023.

Mũ Độc Lập

  •  Nguồn gốc: Mua tại Đại Tướng Quân giá 1 tiền đồng
  •  Nguyên liệu để đổi Chiến Công Độc Lập tại Đại Tướng Quân

Chiến Công Chiến Thắng

  •  Nguồn gốc: dùng các loại Mũ để đổi như sau
1 Mũ Tai Bèo + 1 Mũ Hòa Bình + 1 Mũ Tự Do + 1 Mũ Chiến Thắng + 1,5 vạn lượng = 1 Chiến Công Chiến Thắng.
  •  Sử dụng nhận ngay 500.000 điểm kinh nghiệm có cộng dồn.
  •  Sử dụng tối đa 500 vật phẩm/ nhân vật.
  •  Hạn sử dụng 23:59 30/04/2023.

Chiến Công Hạnh Phúc

  •  Nguồn gốc: dùng các loại Mũ để đổi như sau
1 Mũ Tai Bèo + 1 Mũ Hòa Bình + 1 Mũ Tự Do + 1 Mũ Hạnh Phúc + 1,5 vạn lượng = 1 Chiến Công Hạnh Phúc.
  •  Sử dụng nhận ngay 500.000 điểm kinh nghiệm có cộng dồn.
  •  Sử dụng tối đa 500 vật phẩm/ nhân vật.
  •  Hạn sử dụng 23:59 30/04/2023.

Chiến Công Độc Lập

  •  Nguồn gốc: dùng các loại Mũ để đổi như sau
1 Mũ Tai Bèo + 1 Mũ Hòa Bình + 1 Mũ Tự Do + 1 Mũ Độc Lập = 1 Chiến Công Độc Lập
  •  Sử dụng nhận ngay 1.200.000 điểm kinh nghiệm có cộng dồn.
  •  Sử dụng tối đa 500 vật phẩm/ nhân vật.
  •  Hạn sử dụng 23:59 30/04/2023.

 

3. Phần thưởng khi sử dụng các Chiến Công Lệnh:

Vật Phẩm Vật Phẩm  Vật Phẩm
      Mảnh Vỡ Bảo Rương 2         Mảnh Tranh Hành Quân      Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm 
Tín Vật Môn Phái Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt (8h) Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
Tấm Áo Chiến Sĩ Lễ Bao Tiền Vạn Lệnh Bài Dã Tẩu
Thư Đặc Xá Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh Các Loại Thuốc Lag
Mật Lệnh Sát Thủ - Cao Quế Hoa Tửu Phúc Duyên Lộ

 

4. Phần thưởng khi đạt mốc sự kiện:

 Điều kiện nhận thưởng  Phần thưởng Ghi chú
 500 Chiến Công Chiến Thắng   •  100.000.000 điểm kinh nghiệm   Có cộng dồn 
 500 Chiến Công Hạnh Phúc   •  100.000.000 điểm kinh nghiệm  Có cộng dồn
 500 Chiến Công Độc Lập  •  200.000.000 điểm kinh nghiệm
 •  Ngẫu nhiên 1 Mảnh Vỡ Bảo Rương 2
Có cộng dồn
 Max cả 3 loại Chiến Công  •  500 điểm tinh lực
 •  Ngẫu nhiên 1 Mảnh Vỡ Bảo Rương 2 
 •  Điểm Tinh Lực có thể kiểm tra tại Võ Lâm Kim Bài. 
 •  Có thể dùng điểm Tinh Lực để mua các vật phẩm hiếm tại Shop Tinh Lực <Shop sẽ được cập nhật sau> 

5. Tính chất 1 số item mới trong sự kiện:

Tên Vật Phẩm Diễn giải
Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt   •  Có tác dụng nhân đôi điểm kinh nghiệm trong 8 giờ.
  •  Chết không mất.
  •  Sử dụng không giới hạn
  Nến Bát Trân Phúc Nguyệt     •  Có tác dụng nhân đôi điểm kinh nghiệm cho cả tổ đội trong 30 phút. 
  •  Sử dụng không giới hạn
Mảnh Vỡ Bảo Rương 2   • 10 Mảnh Vỡ Bảo Rương 2 (từ 1-10) sẽ có thể mở rộng rương 2 tại Thẩm Cửu. 
Mảnh Tranh Hành Quân   • Gom đủ 6 Mảnh Tranh Hành Quân để tham gia sự kiện Bước Chân Trường Sơn. 
Lễ Bao Tiền Vạn   • Sử dụng nhận được 50 vạn lượng