Trung tâm thông báo

Tấm Áo Chiến Sĩ

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là Ngày Giải Phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là ngày lễ đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền tay sai Đế Quốc Mỹ, là sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam, đưa nước ta vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và giải phóng đất nước.
Nhằm tưởng nhớ công ơn của cha ông chúng ta, BQT VLCTC 2005 xin gửi đến toàn thể quý vị chuỗi sự kiện Mừng Đại Lễ 30/4 với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Đại Lễ 30.04 Tấm Áo Chiến Sĩ Truy Tìm Phản Loạn Bước Chân TS

1. Thời gian diễn ra: Sau bảo trì định kỳ ngày 16/04 đến 23:59 ngày 30/04/2023.

2. NPC và vật phẩm liên quan: 

Hình Ảnh Diễn giải

NPC Đại Tướng Quân

  •  Vị trí: tại trung tâm Thất đại Thành Thị.
  •  Chức năng: 
     - Trao đổi các loại Mũ.
     - Bán Mũ Độc Lập
     - Đổi các loại Chiến Công Lệnh.

     - Tham gia sự kiện:
       • Mừng Đại Lễ 30/04
       • Tấm Áo Chiến Sĩ
       • Bước Chân Trường Sơn
     - Nhận thưởng mốc sự kiện.

Tấm Áo Chiến Sĩ

  •   Nguồn gốc:
       - Sử dụng các loại Chiến Công Lệnh.
       - Tham gia sự kiện Truy Tìm Phản Loạn
       - Tham gia sự kiện Bước Chân Trường Sơn
  •   Công dụng: Nộp tại NPC Đại Tướng Quân tích lũy cho bang hội.
       -  Khi nộp tại NPC Đại Tướng Quân sẽ nhận được 8.000.000 điểm kinh nghiệm/ Tấm Áo Chiến Sĩ.
       - Giới hạn nộp: 5 Tấm Áo Chiến Sĩ/ nhân vật/ ngày.

 

3. Nội dung sự kiện:

  •  Trong thời gian diễn ra sự kiện, mang Tấm Áo Chiến Sĩ đến nộp tại NPC Đại Tướng Quân để tăng số lượng Tấm Áo Chiến Sĩ tích lũy cho bang hội.
  •  Mỗi nhân vật có thể nộp tối đa 5 Tấm Áo Chiến Sĩ/ ngày.
  •  Khi nộp Tấm Áo Chiến Sĩ sẽ nhận được 8.000.000 điểm kinh nghiệm/ Tấm Áo Chiến Sĩ.
  •  Hạn chót nộp Tấm Áo Chiến Sĩ là 23:59 này 30/04/2023, sau thời gian trên BQT không chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc còn Tấm Áo Chiến Sĩ chưa nộp.
  •  Các bang hội tham gia sẽ nhận về phần thưởng tương ứng với thứ hạng của mình. Điều kiện thấp nhất để có thể nhận thưởng là 900 Tấm Áo Chiến Sĩ. Tức để nhận được giải 1 hoặc 2 hoặc 3 thì bang hội ít nhất phải nộp 900 Tấm Áo Chiến Sĩ.

  Thứ hạng của Bang Hội     Phần Thưởng Của Bang Hội  
 Hạng 1    •  1 Bộ Nhu Tình (ngẫu nhiên thuộc tính)
  •  120 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Kim)
  •  120 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Thủy) 
  •  120 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Mộc)
  •  120 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Hỏa)
  •  120 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Thổ)
Hạng 2   •  1 Bộ Hiệp Cốt (ngẫu nhiên thuộc tính)
  •  80 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Kim)
  •  80 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Thủy)
  •  80 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Mộc)
  •  80 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Hỏa)
  •  80 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Thổ)
Hạng 3   •  500 Tiền Đồng
  •  40 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Kim)
  •  40 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Thủy)
  •  40 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Mộc)
  •  40 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Hỏa)
  •  40 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Thổ)