Trung tâm thông báo

Tôn Sư Trọng Đạo

Từ xưa đến nay, nghề giáo được coi là biểu tượng thiêng liêng, một nghề cao cả trong các nghề. Được coi là “khuôn vàng thước ngọc” của đạo đức, nhân cách để học trò học, noi theo thầy mà trở thành người có đức, có nhân, có tài để đứng ra giúp nước. Và Tôn Sư Trọng Đạo là một truyền thống quý báu của dân tộc, chúng ta cần phát huy và giữ gìn truyền thống ấy. Đây là một nét đẹp trong tâm hồn mỗi người, làm cho các mối quan hệ ngày càng trở nên gắn bó. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tham gia sự kiện trọng đại này, để cùng nhau mang về những phần thưởng vô cùng giá trị nhé !!

Tôn Sư Trọng Đạo Tìm Lại Kinh Thư Đại Hội Kinh Thư Vòng Quay May Mắn

1. Thời gian diễn ra và điều kiện tham gia:
  •  Sau bảo trì định kỳ ngày 19/11 đến 23:59 ngày 03/12/2023.
  •  Cấp >= 90 mới có thể tham gia sự kiện <Riêng Hộp Quà Tri Ân Đặc Biệt không giới hạn Level sử dụng>

2. NPC và vật phẩm liên quan: 

Hình Ảnh Diễn giải

 

Ông Đồ

  •  Vị trí: tại trung tâm Thất đại Thành Thị.
  •  Chức năng: 
     - Bán bộ chữ Tôn - Trọng - Đạo: mỗi chữ 2 cái giá 1 tiền đồng
     - Tham gia sự kiện:
       • Tôn Sư Trọng Đạo
       • Đại Hội Kinh Thư

Chữ Tự

  •  Nguồn gốc: tiêu diệt quái sẽ rơi tại các bản đồ luyện công từ 9x trở lên.
  •  Sử dụng nhận 100.000 điểm kinh nghiệm có cộng dồn.
  •  Sử dụng tối đa 1.000 cái/ nhân vật.
  •  Hạn sử dụng 23:59 03/01/2024.

Chữ Vi

  •  Nguồn gốc: tiêu diệt quái sẽ rơi tại các bản đồ luyện công từ 9x trở lên.
  •  Sử dụng nhận 100.000 điểm kinh nghiệm có cộng dồn.
  •  Sử dụng tối đa 1.000 cái/ nhân vật.
  •  Hạn sử dụng 23:59 03/01/2024.

Chữ Sư

  •  Nguồn gốc: tiêu diệt quái sẽ rơi tại các bản đồ luyện công từ 9x trở lên.
  •  Sử dụng nhận 100.000 điểm kinh nghiệm có cộng dồn.
  •  Sử dụng tối đa 1.000 cái/ nhân vật.
  •  Hạn sử dụng 23:59 03/01/2024.

Chữ Nhất

  •  Nguồn gốc: Tham gia Chiến Trường Tống Kim khi kết thúc trận sẽ nhận như sau:
         - Đại Tướng: 120 cái
         - Phó Tướng: 80 cái
         - Top 1 tổng điểm: 200 cái
         - Top 2 tổng điểm: 150 cái
         - Top 3 tổng điểm: 100 cái
         - Top 4-10 tổng điểm: 60 cái
         - Top 11-20 tổng điểm: 30 cái
         - Top 1 liên trảm: 100 cái
  •  Nguyên liệu để đổi Hộp Quà Tri Ân tại NPC Ông Đồ
  •  Hạn sử dụng 23:59 03/12/2023.

Chữ Bán

  •  Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động hằng ngày sẽ nhận như sau:
         - Tiêu diệt Boss Tiểu: 20 cái
         - Hoàn thành nhiệm vụ dã tẩu có tỉ lệ nhận 5 cái.
         - Tiêu diệt Boss Xanh rơi 2 cái/ boss
         - Vượt ải thành công nhận được 30 cái.
         - Nhặt thành công Quả Huy Hoàng nhận 5 cái
         - Tiêu diệt Bos Đại Hoàng Kim rơi 2 túi Nguyên Liệu (mỗi túi 20 Chữ Bán)
         - Khi giao truy công lệnh nhận 30 cái.
  •  Nguyên liệu để đổi Hộp Quà Tri Ân Cao tại NPC Ông Đồ
  •  Hạn sử dụng 23:59 03/12/2023.

 Chữ Tôn - Trọng - Đạo 

  •  Nguồn gốc: Mua tại NPC Ông Đồ giá 1 tiền đồng = mỗi chữ 2 cái.
  •  Nguyên liệu để đổi Hộp Quà Tri Ân Đặc Biệt tại NPC Ông Đồ
  •  Hạn sử dụng 23:59 03/12/2023.

Hộp Quà Tri Ân

 

  •  Nguồn gốc: dùng các loại nguyên liệu để đổi như sau:
Chữ Nhất + Chữ Tự + Chữ Vi + Chữ Sư + 10.000 lượng = 1 Hộp Quà Tri Ân
  •  Sử dụng nhận ngay 1.500.000 điểm kinh nghiệm có cộng dồn.
  •  Sử dụng tối đa 1.000 vật phẩm/ nhân vật.
  •  Hạn sử dụng 23:59 03/01/2024.

Hộp Quà Tri Ân - Cao

  •  Nguồn gốc: dùng các loại nguyên liệu để đổi như sau:
Chữ Bán + Chữ Tự + Chữ Vi + Chữ Sư + 10.000 lượng = 1 Hộp Quà Tri Ân - Cao
  •  Sử dụng nhận ngay 1.500.000 điểm kinh nghiệm có cộng dồn.
  •  Sử dụng tối đa 1.000 vật phẩm/ nhân vật.
  •  Hạn sử dụng 23:59 03/01/2024.

 Hộp Quà Tri Ân Đặc Biệt 

 

  •  Nguồn gốc: dùng các loại nguyên liệu để đổi như sau:
Chữ Tôn + Chữ Sư + Chữ Trọng + Chữ Đạo = 1 Hộp Quà Tri Ân Đặc Biệt
  •  Sử dụng nhận ngay 3.000.000 điểm kinh nghiệm có cộng dồn.
  •  Sử dụng tối đa 1.000 vật phẩm/ nhân vật.
  •  Hạn sử dụng 23:59 03/01/2024.

 

3. Phần thưởng khi sử dụng các Hộp Quà Tri Ân:

Vật Phẩm
Đồ Phổ Trang Bị Định Quốc Đồ Phổ Trang Bị An Bang Mảnh Phi Vân Hồn Thạch
Thăng Cấp Thạch Giảm Cấp Thạch Dị Dung Thạch
Mật Lệnh Vũ Khí Hoán Binh Thạch Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
      Mảnh Vỡ Bảo Rương 3   Tấm Vé Định Mệnh  Mật Lệnh Trang Sức 
Bảo Hạp Bí Kíp Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt (8h) Phúc Duyên Lộ
Kinh Thư Bánh Chưng Quý Mão Bánh Tét Quý Mão
Thư Đặc Xá Thủy Tinh Các Loại Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế Hoa Tửu Bảo Hạp Bí Kíp Thiết La Hán
Huyền Tinh Khoáng Thạch Tiên Thảo Lộ Thiên Sơn Bảo Lộ
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh Lệnh Bài Dã Tẩu

 

4. Phần thưởng khi đạt mốc sự kiện:

Điều kiện nhận thưởng  Phần thưởng Ghi chú
 1000 Hộp Quà Tri Ân   •  300.000.000 điểm kinh nghiệm   •  Điểm kinh nghiệm có cộng dồn 
 1000 Hộp Quà Tri Ân - Cao    •  300.000.000 điểm kinh nghiệm   •  Điểm kinh nghiệm có cộng dồn 
 1000 Hộp Quà Tri Ân - Đặc Biệt   •  500.000.000 điểm kinh nghiệm  •  Điểm kinh nghiệm có cộng dồn 
 Max cả 3 loại Hộp Quà  •  500 điểm Tinh Túy
 •  Ngẫu nhiên 1 Tấm Vé Định Mệnh 

 •  Điểm Tinh Lực có thể kiểm tra tại Võ Lâm Kim Bài. 
 •  Có thể dùng điểm Tinh Túy để mua các vật phẩm hiếm tại Shop Tinh Lực 

 

5. Tính chất 1 số item mới trong sự kiện:

Tên Vật Phẩm Diễn giải
Thăng Cấp Thạch   • Dùng để tăng cấp trang bị tại thợ rèn
Giảm Cấp Thạch   • Dùng để giảm cấp trang bị tại thợ rèn
Dị Dung Thạch   • Dùng để thay đổi hình dáng của trang bị.
Mảnh Vỡ Bảo Rương 3   • 10 Mảnh Vỡ Bảo Rương 2 (từ 1-10) sẽ có thể mở rộng rương 32 tại Thẩm Cửu. 
 Mảnh Phi Vân Hồn Thạch   • 10 Mảnh có thể triệu hồi 1 Thần Mã Phi Vân.
Tấm Vé Định Mệnh   • Để tham gia vòng quay may mắn
Điểm Tinh Túy   • Có thể đổi các vật phẩm vô cùng quý hiếm như trang bị AB-ĐQ, Mật Hàm, Tín Vật Môn Phái...