Trung tâm thông báo

Truy Tìm Phản Loạn

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là Ngày Giải Phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là ngày lễ đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền tay sai Đế Quốc Mỹ, là sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam, đưa nước ta vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và giải phóng đất nước.
Nhằm tưởng nhớ công ơn của cha ông chúng ta, BQT VLCTC 2005 xin gửi đến toàn thể quý vị chuỗi sự kiện Mừng Đại Lễ 30/4 với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Đại Lễ 30.04 Tấm Áo Chiến Sĩ Truy Tìm Phản Loạn Bước Chân TS

1. Thời gian và địa điểm diễn ra:
  •   Vào 19:00 các ngày từ 16/04 đến 23:59 ngày 30/04/2023.
  •   Địa điểm diễn ra: Bản đồ Uyên Ương Cốc < Thần Hành Phù - Bản đồ đặc biệt>
  •   Bản đồ Uyên Ương Cốc sẽ có tính chất sau:
       - Có thể sử dụng THP trong bản đồ
       - Có thể sử dụng Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn (Đại)
       - Chết không mất kinh nghiệm, không té pk, không rơi vật phẩm.
       - Chế độ PK: Theo bang hội <khác bang là dứt>
       - Có thể sử dụng phi tốc, đại lực.
       - 4 Cổng Thần Hành Phù tương ứng:
         • Cổng 12h: Lãnh huyết
         • Cổng 3h: Truy Mệnh
         • Cổng 9h: Vô Tình
         • Cổng 6h: Thiết Thủ

2. Nội dung sự kiện: 

  •   Trong thời gian diễn ra sự kiện, vào 19:00 hằng ngày sẽ xuất hiện 120 tên Phản Loạn tại bản đồ Uyên Ương Cốc < Thần Hành Phù - Bản đồ đặc biệt>. Tiêu diệt Phản Loạn sẽ rơi ra Tấm Áo Chiến Sĩ.

Phản Loạn

Phản Loạn Đầu Lĩnh


  •   Sau khi tiêu diệt 120 tên Phản Loạn sẽ xuất hiện Phản Loạn Đầu Lĩnh. Tiêu diệt Phản Loạn Đầu Lĩnh sẽ rơi ra 30 Tấm Áo Chiến Sĩ và các vật phẩm hiếm sau đây:

Vật Phẩm Vật Phẩm
  Mảnh Trang Bị Hiệp Cốt     Mảnh Trang Bị Nhu Tình  
Tín Vật Môn Phái Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh  Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm 
      Mật Lệnh Sát Thủ - Cao      Thủy Tinh