Tuyệt Đỉnh Sứ Quân - Công Thành Định Danh

1. Thời gian và điều kiện tham gia:
       • Tất cả bang hội đạt đẳng cấp 18 trở lên tại Server Thái Sơn.
       • Các trận Công Thành Chiến vào các ngày: 3/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11.

2. Nội dung sự kiện:
       • Khi kết thúc trận Công Thành vào các ngày 3/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 mỗi thành chiếm được sẽ mang về điểm tích lũy cho từng bang hội theo hệ số tương ứng như sau:
 

 Thành Trì  Số điểm tương ứng
Lâm An 2
Biện Kinh 2
Phượng Tường 3
Dương Châu 3
Đại Lý 3
Thành Đô 3
Tương Dương 4

       • Sau 4 tuần, BQT sẽ tính tổng điểm tích lũy để xếp thứ hạng và có phần thưởng tương ứng ở cuối bài


       • Ngoài ra, ở từng trận sẽ có thành trì chỉ định, Bang hội Chiếm đóng thành chỉ định mang về 500 tiền đồng.

3. Phần thưởng:

 Thứ hạng Phần Thưởng
Top 1 2 Bôn Tiêu - 1.000 mật lệnh tùy chọn
Top 2 1 Bôn Tiêu - 600 mật lệnh tùy chọn
Top 3 1 Phi Vân - 600 mật lệnh tùy chọn
Top 4 500 Mật Lệnh tùy chọn.

       • BQT sẽ không giải quyết những trường hợp khiếu nại do cúp điện, rớt mạng,..
       • Trong trường hợp xảy ra vấn đề, quyết định từ BQT sẽ là quyết định cuối cùng.