Trung tâm thông báo

Tìm Lại Kinh Thư

Từ xưa đến nay, nghề giáo được coi là biểu tượng thiêng liêng, một nghề cao cả trong các nghề. Được coi là “khuôn vàng thước ngọc” của đạo đức, nhân cách để học trò học, noi theo thầy mà trở thành người có đức, có nhân, có tài để đứng ra giúp nước. Và Tôn Sư Trọng Đạo là một truyền thống quý báu của dân tộc, chúng ta cần phát huy và giữ gìn truyền thống ấy. Đây là một nét đẹp trong tâm hồn mỗi người, làm cho các mối quan hệ ngày càng trở nên gắn bó. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tham gia sự kiện trọng đại này, để cùng nhau mang về những phần thưởng vô cùng giá trị nhé !!

Tôn Sư Trọng Đạo Tìm Lại Kinh Thư Đại Hội Kinh Thư Vòng Quay May Mắn

1. Thời gian và địa điểm diễn ra:
  •   Vào 19:30 các ngày từ 19/11 đến 23:59 ngày 03/12//2023.
  •   Địa điểm diễn ra: Bản đồ Uyên Ương Cốc < Thần Hành Phù - Bản đồ đặc biệt>
  •   Bản đồ Uyên Ương Cốc sẽ có tính chất sau:
       - Có thể sử dụng THP trong bản đồ
       - Có thể sử dụng Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn (Đại)
       - Chết không mất kinh nghiệm, không té pk, không rơi vật phẩm.
       - Chế độ PK: Theo bang hội <khác bang là dứt>
       - Có thể sử dụng phi tốc, đại lực.
       - 4 Cổng Thần Hành Phù tương ứng hậu doanh và khi di chuyển vào hệ thống sẽ tự lưu rương ngay tại hậu doanh đó như sau:
         • Cổng 12h: Lãnh huyết
         • Cổng 3h: Truy Mệnh
         • Cổng 9h: Vô Tình
         • Cổng 6h: Thiết Thủ

2. Nội dung sự kiện: 

  •   Trong thời gian diễn ra sự kiện, vào 19:30 hằng ngày sẽ xuất hiện 120 tên Phản Đồ tại bản đồ Uyên Ương Cốc < Thần Hành Phù - Bản đồ đặc biệt>. Tiêu diệt Phản Đồ sẽ rơi ra 1 Kinh Thư.
  •   Sau tiêu diệt hết 120 tên Phản Đồ sẽ xuất hiện Phản Đồ Đầu Lĩnh. Tiêu diệt Phản Đồ Đầu Lĩnh sẽ rơi ra 30 Kinh Thư và 1 trong các vật phẩm hiếm sau đây:

Vật Phẩm
Đồ phổ Trang Bị Định Quốc Đồ Phổ Trang Bị An Bang
 Mảnh & Trang Bị Hiệp Cốt   Mảnh & Trang Bị Nhu Tình  
Tấm Vé Định Mệnh Cổng Nguyệt Phù Dung
Phụng Nguyệt Quả Dung  Mật Lệnh Vũ Khí 
      Tín Vật Môn Phái     Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (3 ngày)